2273030464 Gorgyra 25 Karlovassi, Samos samosolivebenefits@gmail.com