2273030464 Γοργύρας 25, Καρλόβασι, Σάμου samosolivebenefits@gmail.com